Download details

Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego

REGULAMIN DWUETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w ramach Osi Priorytetowej VII – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Information
Created 2017-12-15
Changed
Size 1.02 MB
Created by Włodzimierz Wowczko
Version
Downloads 523