Print

Ogłoszenie konkursu numer RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” ( w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia).